• slide-17
  Giáo viên Hoa Mai 2
  Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/10
 • slide-17
  Giáo viên Hoa Mai 2
  Mừng ngày chứng nhận lên cấp quốc gia
 • slide-17
  Giáo viên Hoa Mai 2
  Giáo viên Hoa Mai 2
 • slide-17
  Giáo viên Hoa Mai 2
  Giáo viên Hoa Mai 2

Kiểm định chất lượng giáo dục

Ảnh giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Hình ảnh kiểm định chất lượng giáo dục

 • Khảo sát sơ bộ năm học 2016-2017
 • Khảo sát chính thức năm học 2016-2017
 • Lễ đón nhận giấy chứng nhận KĐCL giáo dục năm học 2016-2017