• slide-17
  Trường mầm non Hoa Mai 2
  Lễ công nhận trường đạt chuẩn cấp độ 3
 • slide-17
  Trường mầm non Hoa Mai 2
  Lễ công nhận trường đạt chuẩn cấp độ 3
 • slide-17
  Trường mầm non Hoa Mai 2
  Lễ công nhận trường đạt chuẩn cấp độ 3
 • slide-17
  Trường mầm non Hoa Mai 2

Kiểm định chất lượng giáo dục

Ảnh giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Hình ảnh kiểm định chất lượng giáo dục

 • Khảo sát sơ bộ năm học 2016-2017
 • Khảo sát chính thức năm học 2016-2017
 • Lễ đón nhận giấy chứng nhận KĐCL giáo dục năm học 2016-2017