• slide-17
  Trường mầm non Hoa Mai 2
  Lễ công nhận trường đạt chuẩn cấp độ 3
 • slide-17
  Trường mầm non Hoa Mai 2
  Lễ công nhận trường đạt chuẩn cấp độ 3
 • slide-17
  Trường mầm non Hoa Mai 2
  Lễ công nhận trường đạt chuẩn cấp độ 3
 • slide-17
  Trường mầm non Hoa Mai 2

Bảng tin trường

Tâm lí trẻ mới đến trường

Nhằm giúp Quý Phụ huynh nắm bắt tâm lí của trẻ khi mới đến trường. Trường Mầm non Hoa Mai 2 có những thông tin cần thiết giúp quý phụ huynh hiểu rõ , cũng như sẽ phối hợp với nhà trường trong việc giúp trẻ lần đầu đến trường một cách thoải mái, vui tươi.